Informace o ochraně osobních údajů

Milí hosté ,

respektujeme vaše soukromí a zpracováváme osobní údaje v souladu se zákony. Níže na stránce jsou uvedeny informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely.

Soňa Pavlincová, IČ 66624886, 1. května 633/65, 692 01  Mikulov: jsme správcem osobních údajů, které jste mi poskytli prostřednictvím registrace na webové stránce.

Osobní údaje a účely jejich zpracování

 Osobní údaje, které mi poskytnete, zpracovávám v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti jste mi své osobní údaje poskytli, a pro účely uvedené níže.
Poskytnuté kontaktní údaje můžu v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s informováním o dalších realizovaných aktivitách, včetně kontaktu elektronickými prostředky. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté v jakékoliv souvislost. Pro analytické účely zaznamenáváme také, v jaké souvislosti jste nám kontaktní údaje poskytli.

Sdílení se třetími osobami

Neposkytuji Vaše osobní ani kontaktní údaje třetím osobám, s výjimkou údajů, které je třeba ze zákona sdílet dotčenými orgány. 

Dotazy a oprava osobních údajů

Dotazy ohledně osobních a kontaktních údajů, které archivuji, můžete kdykoliv zaslat na e-mail info@apartmanema.cz. Na stejné adrese můžete požádat o úpravu svých osobních údajů nebo se zeptat na to, jaké vaše osobní a kontaktní údaje zpracovávám. V takovém případě budu požadovat prokázání vaší totožnosti.

Přejete-li si aktualizovat své osobní údaje v databázi, nebo chcete-li se odhlásit kontaktujte mě na e-mailu info@apartmanema.cz. Požádat o smazání svých osobních nebo kontaktních údajů z databáze zasláním tohoto požadavku na e-mail info@apartmanema.cz

Doba zpracování vašich osobních údajů

Osobní a kontaktní údaje, které jste mi poskytli, zpracovávám obecně po dobu pěti let od jejich poskytnutí.

Zabezpečení

Přijala jsem dostatečná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních a kontaktních údajů. Přístup zaměstnanců a externích spolupracovníků k vašim osobním a kontaktním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli odvolat na e-mailu info@apartmanema.cz. V takovém případě můžete být požádáni o ověření vaší identity.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Informace na této stránce jsou pravidelně revidovány. Poslední aktualizace proběhla dne 05.05.2018

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto dokumentu, napište prosím na e-mail info@apartmanema.cz